bannerbai

Bệnh trĩ ngoại

Nguyên do triệu chứng của căn bệnh trĩ ngoại

Bệnh bệnh trĩ ngoại xuất hiện vì giãn tương đối nhiều của búi tĩnh mạch trĩ Bên cạnh, nằm phía dưới đàng lược tại ống hậu môn. Búi trĩ ngoại thường xuyên hay trực ở rìa "cửa sau", gây vướng víu, khó c...